Hourly Analysis Program

Ce este Hourly Analysis Program (HAP)?

Hourly Analysis Program de la Carrier cuprinde două instrumente importante într-un singur pachet. HAP oferă caracteristici versatile de proiectare a sistemelor HVAC pentru clădiri comerciale. Oferă de asemenea o analiză detaliata a energiei pentru compararea consumului şi a costurilor de operare pentru diferite alternative de design. Prin asocierea ambelor instrumente într-un singur pachet, se obţine o economie de timp semnificativa. Datele de intrare şi rezultatele obţinute din calculele de design al sistemului pot fi utilizate direct în studii privind energia.

Cine poate beneficia de HAP?

HAP este conceput pentru ingineri de consultanţă, antreprenori de proiectare/construcţie, antreprenori HVAC, ingineri în construcţii şi alţi specialişti implicaţi în proiectarea şi analiza sistemelor HVAC pentru clădiri comerciale.

În plus, capacitatea HAP de analiză energetică pe 8760 de ore este foarte utilă pentru proiectarea clădirilor ecologice. De exemplu, rezultatele analizei energetice HAP sunt acceptate de Consiliul SUA pentru clădiri ecologice pentru sistemul său de evaluare LEED™ (Leadership in Energy and Environmental Design – Leadership în proiectare energetică şi de mediu). (Vizitaţi www.usgbc.org pentru mai multe informaţii privind LEED™, pe site-ul USGBC.)

Aplicaţii utile

Programul reprezintă un instrument important pentru proiectarea sistemelor şi dimensionarea componentelor sistemului. HAP poate gestiona cu uşurinţă proiecte care implică:
Clădiri comerciale mici şi mari. Sisteme care includ rooftopuri, centrale de tratare a aerului, ventiloconvectoare, PTAC şi altele. Numeroase tipuri de control pentru sistemele cu volum constant şi VAV. Clădiri mici de birouri, magazine de vânzare cu amănuntul, centre comerciale, şcoli, biserici, restaurante, clădiri mari de birouri, hoteluri, mall-uri, spitale, fabrici şi clădiri cu mai multe utilizări.

Pentru instalarea noii versiuni HAP

Urmaţi legăturile de mai jos, descărcaţi fişierele şi instalaţi pe computer:
Instalaţi iniţial „Serviciile de configurare HAP (HAP Configuration Services) ca mediu de susţinere pentru HAP.
Instalaţi apoi noua versiune „HAP 5.11“.

În locul Security Sentinel, noua versiune necesită un Authcode pentru a funcţiona.
Pentru a obţine Authcode, descărcaţi şi completaţi fişierul „HAP Authcode Form“ şi trimiteţi-l prin e-mail, la adresa: pantelis.ioannou@ahi-carrier.eu

Vă rugăm să înaintaţi solicitarea la e-mail-ul de mai sus doar dacă sunteţi rezident în GRECIA, CIPRU, ALBANIA, BULGARIA, MUNTENEGRU, ROMÂNIA, SERBIA, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei,
sau contactaţi distribuitorul local pentru mai multe informaţii.